Skip to main content

Lakipalvelut

Lähes 20 vuoden kokemus erilaisten laki- ja kiinteistöasioiden hoidosta. Asianajo päätoimisena työnä on jäänyt taakse, mutta seuraavia asioita hoidan edelleen.

  • Perunkirjoitukset
  • Perinnönjaot
  • Omaisuuden ositukset ja erottelut
  • Testamentit
  • Avioehtosopimukset
  • Edunvalvontavaltakirjat
  • Kauppakirjat
  • Sopimukset

Kohtuullinen hinnoittelu ja esimerkiksi perunkirjoituksen tai perinnönjaon hinta ei perustu kuolinpesän tai jaettavan omaisuuden arvoon, vaan työmäärään. 

Esimerkkejä alkaen hinnoista (sis. alv): perunkirjoitus 400 euroa, perinnönjakosopimus 350 euroa, omaisuuden ositus ja erottelu 350 euroa, testamentti ja avioehtosopimus 150 euroa, edunvalvontavaltakirja 130 euroa, kauppa- ja lahjakirjat sekä sopimukset 220 euroa.